Research Article

Evaluation of the 8th Grade Cyprus Turkish History Course Book for Compliance with Visual Design Principles

Zeynettin Akkoyun 1 * , Hasan Samani 1, Burak Demir 1, Yücehan Yücesoy 1
More Detail
1 Near East University, Nicosia, CYPRUS* Corresponding Author
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(3), October 2020, 53-58, https://doi.org/10.30935/mjosbr/9602
OPEN ACCESS   875 Views   659 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The purpose of the study is to evaluate the Compliance with the Content and Visual Design Principles of the 8th Grade Cyprus Turkish History Textbook prepared by the TRNC Ministry of National Education and Culture, which is used in the 2019-2020 academic year, with scales prepared in advance by three expert teachers. The sample of the study consists of the 8th grade Cyprus Turkish History Textbook taught in public secondary schools in the 2019-2020 academic year. In order to collect the data, the relevant literature was examined in accordance with the research, and a study was carried out using the scanning model technique, one of the quantitative research methods. In the analysis of the data, the data obtained with the scales applied by the expert teachers were analyzed and prepared.

CITATION (APA)

Akkoyun, Z., Samani, H., Demir, B., & Yücesoy, Y. (2020). Evaluation of the 8th Grade Cyprus Turkish History Course Book for Compliance with Visual Design Principles. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(3), 53-58. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9602

REFERENCES

 1. Alpan, G. (2008). Görsel Okuryazarlık ve Öğretim Teknolojisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 74-102.
 2. Ataman, A. (2001). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 3. Bicen, H., & Demir, B. (2020). A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 11. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/121
 4. Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademik Yayıncılık. https://doi.org/10.14527/9789756802748
 5. Demir, B. (2020). Evaluation of social studies teaching textbooks. International Journal of Learning and Teaching, 12(1), 17-29. https://doi.org/10.18844/ijlt.v12i1.4563
 6. Gülgün, A. (2004). Ders Kitaplarındaki Grafik Tasarımın Öğrenci Başarısına ve Ders İlişkin Tutumlarına Etkisi [Doctoral dissertation]. Ankara Üniversitesi.
 7. Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama (19th ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 8. Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 9. Küçükahmet, L. (2003). Konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Nobel Yayın Dağıtım.
 10. Nacak, A., Bağlama, B., & Demir, B. (2020). Teacher Candidate Views on the Use of YouTube for Educational Purposes. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(2), e202003. https://doi.org/10.29333/ojcmt/7827
 11. Sevinç, S., & Kurtaslan Z. (2009). ‘İyilik’ Temalı Okul Şarkılarını Söyleyen Çocukların İyilik Hakkındaki Görüşleri. Ulusal İyilik Sempozyumu, Elazığ.
 12. Yücesoy, Y., Demir, B., Bağlama, B., Baştaş, M., & Öznacar, B. (2020). Secondary Education Teachers and School Administrators’ Views on Positive Organizational Climate. Near East University Online Journal of Education, 3(1), 12-21. https://doi.org/10.32955/neuje.v3i1.188